💡 ภาพรวมโรงไฟฟ้าหนุนรายได้ SUPER เพิ่ม 11% แต่กำไรสุทธิลดลงเกือบ 60% จากผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนและการจำหน่ายสินทรัพย์เข้ากองทุน ซึ่งหากไม่รวมผลกระทบดังกล่าว สรุปกำไร Q3/63 เพิ่มขึ้น 30% YoY

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER ได้แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2563 ซึ่งในไตรมาสนี้บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,651.197 ลบ. เพิ่มขึ้นจำนวน 159.431 ลบ. หรือ 10.69% YoY โดยมีสาเหตุหลักมาจาก รายได้การขายเพิ่มขึ้น การรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้น รวมถึงรายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะ รายได้จากการขายน้ำประปาและน้ำดิบ และรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้บริษัทฯ มีรายได้ที่ลดลง ซึ่งเป็นการลดลงจากรายได้จากโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ ลดลงจำนวน 234.22 ล้านบาท โดยหลักจากโรงไฟฟ้า 19 โครงการ รวม 118 เมกกะวัตต์ ที่มีการขายไปยังกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2562 จำนวน 205.74 ล้านบาท

และในไตรมาสนี้ บริษัทได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน และการจำหน่ายสินทรัพย์เข้ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งหากไม่นำผลกระทบดังกล่าวมาคำนวณ บริษัทจะมีกำไรก่อนหักผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและการจำหน่ายสินทรัพย์เข้ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอยู่ที่ 319.753 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก 244.105 ลบ. หรือ +30.99% YoY

👉🏻 กำไรขั้นต้น อยู่ที่ 802.122 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก 703.230 ลบ. หรือ +14.06% YoY
👉🏻 กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ อยู่ที่ 340.998 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก 253.261 ลบ. หรือ +34.64% YoY
👉🏻 กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ อยู่ที่ 488.640 ลบ. ลดลงจาก 1,160.912 ลบ. หรือ -57.91% YoY

ส่วนในงวด 9 เดือน บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ อยู่ที่ 1,355.564 ลบ. ลดลงจาก 1,845.810 ลบ. หรือ -26.56% YoY และมีกำไรสุทธิต่อหุ้น อยู่ที่ 0.0496 บาท ลดลงจาก 0.0675 บาท

ซึ่งหากไม่นําผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการจําหน่ายสินทรัพย์เข้ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทฯ จะมีกําไรสําหรับงวด 9 เดือน ปี 2563 เท่ากับ 1,130.639 ลบ. เพิ่มขึ้น 5.84% YoY

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD