HomeOn Radarsทอท. ได้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน DJSI ต่อเป็นปีที่ 6

ทอท. ได้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน DJSI ต่อเป็นปีที่ 6

🛬 ทอท. ติดอันดับดัชนีความยั่งยืน DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ในกลุ่ม Emerging Market

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ได้รับการประกาศให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ “Dow Jones Sustainability Indices 2020” หรือ DJSI 2020 ในระดับ DJSI World ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และกลุ่ม Emerging Market ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 6 ในกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม (TRA : Transportation and Transportation Infrastructure) โดยได้รับการจัดลำดับให้อยู่ในตำแหน่งที่ 8 จากทั้งหมด 102 องค์กรที่เข้าร่วมตอบแบบประเมิน ซึ่งมีบริษัทชั้นนำได้รับเชิญให้ร่วมตอบแบบประเมินในประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม TRA จำนวน 104 บริษัททั่วโลก ครอบคลุม 3 บริษัทสัญชาติไทย

สำหรับ DJSI เป็นดัชนีประเมินผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งการประเมินนั้นจะครอบคลุม 3 มิติ ที่สำคัญ คือ มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ AOT ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนา สู่ความยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอก อีกทั้ง AOT มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการและผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะยาว ส่งผลให้ธุรกิจสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ทั้งนี้ AOT ได้เข้าร่วมการประเมิน DJSI มาตั้งแต่ปี 2558 และได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องทุกปีในกลุ่ม Emerging Market และเป็นสมาชิกในระดับ World อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม TRA

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD