🔥 ตลาดแขวน SP, NP การบินไทย หลังส่งงบ Q3/63 ขายทุนต่อ 21,536 ลบ. เพิ่มขึ้น 360% YoY หนี้สินรวมที่ 3.39 แสนลบ. โดยมีกรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปงบ ซึ่งทาง ก.ล.ต. อาจสั่งให้มีการแก้ไขงบการเงินได้

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ได้นำส่งงบการเงินรวมในไตรมาส 3/2563 ระบุจำนวนผู้โดยสารรวมเหลือ 490,000 คน ลดลง 92% จากปีก่อน ปริมาณขนส่งผู้โดยสารลดลง 97.8% อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ย 34.9% ต่ำกว่าปีก่อนซึ่งอยู่ท่ี 80%

ส่งผลให้รายได้รวมทั้งสิ้น 3,327 ลบ. ลดลง 91.7% YoY ขาดทุนสุทธิที่ 21,536 ลบ. เพิ่มขึ้น 360% YoY หนี้สินรวมที่ 338,897 ลบ.

และทางบริษัทได้แนบเอกสารชี้แจงรายงานของผู้สอบบัญชี กรณีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินดังกล่าว

ซึ่งผู้สอบบัญชีได้สอบทานและรับรองงบการเงิน โดยไม่แสดงความเห็น ด้วยเหตุที่ได้พิจารณาสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ในส่วนของ (1) การขาดสภาพคล่องทางการเงิน (2) ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ต่อการดำเนินงานของบริษัท และรวมถึง (3) การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

โดยการบินไทยได้ชี้แจงว่า การที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถให้ข้อสรุปต่อการสอบทานข้อมูลได้ ไม่ได้มีสาเหตุจากการถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหาร หรือการไม่สามารถหาหลักฐานการสอบทานงบการเงินได้

แต่เกิดจากผลกระทบต่อความไม่แน่นอน 3 ข้อข้างต้น ซึ่งการเข้าสู่ศาลล้มละลายกลาง เป็นกระบวนการปกติของการฟื้นฟูกิจการตามกฏหมาย สำหรับกิจการที่ยังมีโอกาสในทางธุรกิจที่จะดำเนินงานต่อไปได้ในระยะยาว ประกอบกับการบินไทย อยู่ในฐานะสายการบินแห่งชาติ ที่รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญที่จะต้องดำรงอยู่ต่อไป ซึ่งในส่วนของการดำเนินงานปกติที่หยุดทำการชั่วคราวจากสถานการณ์โควิด-19 นั้น บริษัทยังคงมีแนวทางดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ในหลายด้าน เช่น การขนส่ง บริการด้านภัตตาคาร และอื่นๆ

ซึ่งเมื่อสถานการณ์ทั่วโลกดีขึ้นหรือกลับเป็นปกติ การบินไทยก็จะกลับมาดำเนินการเต็มรูปแบบต่อไป ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD