HomeOn Radarsเช็คก่อน! หยุดยาว พ.ย.-ธ.ค. นี้ ได้ขึ้นทางด่วนฟรี

เช็คก่อน! หยุดยาว พ.ย.-ธ.ค. นี้ ได้ขึ้นทางด่วนฟรี

ครม. เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์ หรือค่าผ่านทางบน 2 ทางหลวงพิเศษ คือ

👉🏻 1) ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ – บ้านฉาง ตอนกรุงเทพฯ – เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี เข้าท่าเรือแหลมฉบัง และเข้าพัทยา
👉🏻 และ 2) ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ (ถ.กาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง – บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน และตอนบางปะอิน – บางพลี

ตั้งแต่เวลา 00.01 – 24.00 น. ในช่วงวันที่ 18 – 23 พ.ย. 63 และวันที่ 9 – 14 ธ.ค. 63

โดยมาตรการยกเว้นค่าผ่านทางในช่วงวันหยุดยาวนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง เนื่องจากประชาชนมักเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดยาว และยังเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนอีกด้วย

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD