💸 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

แจ้งการขายหุ้นของ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ERW โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 2 (ณ รอบปิดสมุดทะเบียน วันที่ 2 กรกฎาคม 2563) คือ บริษัท ซิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

โดยจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 7.3631% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และจำนวนภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD