บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ได้เปิดเผยผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/2563 มีรายได้จากการขายไฟฟ้าและสินค้า รวมทั้งรายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปริมาณขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น รวมถึงในส่วนของงวด 9 เดือนนั้น ด้วยเช่นกัน

👉🏻 สรุปกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,206.335 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก 1,098.487 ลบ. หรือ 9.82% YoY
👉🏻 รายได้จากการขายไฟฟ้าและสินค้า อยู่ที่ 3,011 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก 2,687 ลบ. หรือ 12% YoY
👉🏻 รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น อยู่ที่ 66 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก 42 ลบ. หรือ 55.94% YoY
👉🏻 ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร อยู่ที่ 108 ลบ. ลดลงจาก 112 ลบ. หรือ 3.32% YoY
👉🏻 ต้นทุนทางการเงิน อยู่ที่ 87 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก 62 ลบ. หรือ 41% YoY
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ อยู่ที่ 35 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก 23 ลบ. หรือ 54.40% YoY

ส่วนผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเช่นกัน อยู่ที่ 3,345.131 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก 3,332.269 ลบ. จากช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรสุทธิต่อหุ้น อยู่ที่ 0.398 บาท เพิ่มขึ้นจาก 0.397 บาท ในปีที่ผ่านมา

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD