บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASP ผู้ประกอบธุรกิจโฮลดิ้ง ที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนเป็นหลัก และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สรุปกำไรสุทธิผลดำเนินงาน Q3/2563 เป็นจำนวน 107.71 ล้านบาท จาก 90.10 ล้านบาทในไตรมาส 3/2562 เพิ่มขึ้น 20% YoY

👉🏻 โดยบริษัทฯ มีรายได้รวมใน Q3/2563 อยู่ที่ 504.37 ลบ. เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ที่ 466.42 ลบ.
👉🏻 กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน อยู่ที่ 52.60 ลบ. เพิ่มขึ้น 103% YoY เนื่องจากกำไรของเงินลงทุน
👉🏻 ในส่วนของรายได้อื่นๆ ส่วนใหญ่มาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
👉🏻 ซึ่งค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 369.75 ลบ. เพิ่มขึ้น 4% YoY
👉🏻 ทำให้สรุปกำไรสุทธิที่ 107,714,000 บาท เพิ่มขึ้นจาก 90,009,000 บาท ในปีที่แล้ว และมีกำไรสุทธิต่อหุ้น อยู่ที่ 0.05 บาท เพิ่มขึ้นจาก 0.04 บาทในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้ ในส่วนของงวด 9 เดือน บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 285,748,000 บาท เพิ่มขึ้นจาก 275,740,000 บาท ในช่วง 9 เดือนแรกของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่ 0.14 บาท เพิ่มขึ้นจาก 0.13 บาท

ทั้งนี้ ในไตรมาส 3/2563 บริษัทฯ มีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้และและค่าใช้จ่ายอื่นลดลงจากค่าเช่า นอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายเพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกับรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการของกองทุนรวม

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here