HomeOn Radarsปตท.สผ. ทำกำไรสุทธิ Q3/63 พุ่ง 72% YoY

ปตท.สผ. ทำกำไรสุทธิ Q3/63 พุ่ง 72% YoY

🔥 PTTEP เผยกำไรสำหรับงวด Q3/63 เพิ่ม 72% QoQ สาเหตุหลักจากราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวดีขึ้น ส่งผลขยายธุรกิจ สร้างการเติบโตยั่งยืนให้บริษัท

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) หรือ PTTEP ได้เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ระบุกำไรรายได้รวม 1,305 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือเทียบเท่า 40,887 ลบ. ลดลง 288 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 ที่มีรายได้รวม 1,593 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือเทียบเท่า 48,940 ลบ. ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้นมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 940 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือเทียบเท่า 29,452 ลบ. ลดลง 102 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวม 1,042 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือเทียบเท่า 31,986 ลบ.

👉🏻 โดยรายได้รวม Q3/2563 เพิ่มขึ้น 19% QoQ ลดลง 18% YoY
👉🏻 ซึ่งมาจากรายได้จากการขาย อยู่ที่ 1,228 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 18% QoQ ลดลง 18% YoY
👉🏻 ทำให้ EBITDA นั้น อยู่ที่ 890 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 25% QoQ ลดลง 16% YoY
👉🏻 ซึ่งกำไรสำหรับงวด อยู่ที่ 230 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยเพิ่มขึ้น 72% QoQ ลดลง 36% YoY
👉🏻 สำหรับกำไรต่อหุ้น (หน่วย: ดอลลาร์ สรอ.) อยู่ที่ 0.06 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยเพิ่มขึ้น 100% QoQ และลดลง 33% YoY
👉🏻 ส่วนกำไรจากการดำเนินงานปกติ อยู่ที่ 195 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 52% QoQ ลดลง 36% YoY
👉🏻 และกำไรจากรายการที่ไม่ใช่การดำเนินงานปกติ อยู่ที่ 35 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 100% QoQ และลดลง 36% YoY

นอกจากนั้น สำหรับงวดเก้าเดือนที่สิ้นสุดในเดือนกันยายน 2563 ปตท. สผ. มีกำไรสุทธิ อยู่ที่ 639 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยลดลง 546 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ 46% YoY

โดยหลักจากการเปลี่ยนแปลงของส่วนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในเขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประเทศไทยลดลง 297 ล้านดอลลาร์ สรอ. และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นลดลง 151 ล้านดอลลาร์ สรอ.) และเขตภูมิสาสตร์อเมริกา 42 ล้านดอลลาร์ สรอ. รวมถึงเขตภูมิศาสตร์แอฟริกา 31 ล้านดอลลาร์ สรอ.

ทั้งนี้ สถานการณ์โดยรวมในไตรมาสที่ 3 ทางบริษัทฯ เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวในหลายๆ อุตสาหกรรม แม้ว่าหลายประเทศจะยังกังวลสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 แต่ขณะนี้ได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง ส่งผลให้ความต้องการน้ำมันดิบของโลกปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับกลุ่ม OPEC+ ยังคงใช้นโยบายลดกำลังการผลิต ทำให้ราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวสูงสุดจากจุดต่ำสุดในไตรมาสที่ผ่านมา รวมถึงแผนกลยุทธ์ต่างๆ ก็ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน

จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นสะท้อนถึงผลประกอบการของ ปตท.สผ. ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ซึ่งทำให้เห็นถึงการมีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งและสถานะการเงินที่มั่นคง พร้อมรองรับความผันผวนของราคาน้ำมันที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งโอกาสในการขยายธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD