HomeOn Radarsบัตรทองรักษาทุกที่ เปิดนำร่องใน กทม. เริ่ม 1 พ.ย. 63

บัตรทองรักษาทุกที่ เปิดนำร่องใน กทม. เริ่ม 1 พ.ย. 63

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นโยบายยกระดับบัตรทองที่จะเริ่ม 1 พ.ย. 63 นี้ ประชาชนในกรุงเทพมหานคร รักษาทุกที่เฉพาะศูนย์สาธารณสุข และคลินิกใกล้บ้านเท่านั้น ส่วนผู้ป่วยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว นำร่องในเขต 9 นครชัยบุรินทร์ เริ่ม 1 พ.ย. 63 นี้เช่นกัน ขณะที่อีก 2 ด้านคือ มะเร็งส่งตรงถึง รพ.เฉพาะด้านที่ไม่แออัด และย้ายสถานพยาบาลเมื่อใดรักษาที่ใหม่ได้ทันที เริ่ม 1 ม.ค. 64 เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน

สำหรับนโยบายการยกระดับบัตรทอง ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ยกระดับบริการ 4 ด้านได้แก่

👉🏻 1. คนกทม.รักษาทุกที่ ณ เครือข่ายหน่วยบริการชุมชนอบอุ่น
👉🏻 2. ผู้ป่วยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว นำร่องในเขต 9 นครชัยบุรินทร์
👉🏻 3. มะเร็งส่งตรงถึง รพ.เฉพาะด้าน ที่ไม่แออัด
👉🏻 4. ประสงค์จะย้ายหน่วยบริการเมื่อใดก็สามารถรักษาที่ใหม่ได้ทันที

ในส่วนของบริการที่จะเริ่มในวันที่ 1 พ.ย. 63 นั้น มี 2 ด้าน คือ ประชาชนในกทม.รักษาทุกที่ ณ เครือข่ายหน่วยบริการชุมชนอบอุ่น และ ผู้ป่วยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ทดลองนำร่องในเขต 9 นครชัยบุรินทร์

ทั้งนี้ ในส่วนของนโยบายที่ประชาชนในกทม. สามารถรักษาทุกที่ ณ เครือข่ายหน่วยบริการชุมชนอบอุ่นนั้น ที่ผ่านมา ผู้ใช้สิทธิบัตรทองจะถูกจับคู่กับคลินิกประจำเพียงแห่งเดียว เมื่อเจ็บป่วยก็ต้องไปรักษาที่คลินิกนั้นๆ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ย. 63 เป็นต้นไป ผู้ใช้สิทธิบัตรทองจะสามารถเข้ารับบริการได้ที่ “เครือข่ายหน่วยบริการชุมชนอบอุ่น” ซึ่งเครือข่ายบริการชุมชนอบอุ่นใน กทม. กระจายในทุกเขต แบ่งออกเป็น 1.คลินิกชุมชนอบอุ่น และ 2.คลินิกเฉพาะทางชุมชนอบอุ่น โดยผู้มีสิทธิบัตรทองสามารถใช้บริการได้ทุกแห่ง ภายในเขตของตนเองเท่านั้น

ทั้งนี้ สปสช.ให้ความมั่นใจผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองว่า ทุกคนจะมีหน่วยบริการ หรือสถานพยาบาลดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63 เป็นต้นไป ประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทองในกรุงเทพมหานคร สามารถเข้ารับบริการรักษาปฐมภูมิทุกที่ในเครือข่ายหน่วยบริการในกทม. โดยมี “ศูนย์บริการสาธารณสุข” ของกทม. ทั้ง 69 แห่งใน 50 เขต เป็นหน่วยบริการแม่ข่ายของแต่ละเขต ทั้งนี้ได้จัดกลุ่ม “หน่วยบริการ” เป็น “เครือข่ายบริการ” ทำให้ผู้มีสิทธิ์บัตรทองใน กทม. มีหน่วยบริการดูแลเพิ่มขึ้น และสามารถเข้ารับบริการปฐมภูมิที่หน่วยบริการปฐมภูมิใดก็ได้ในเครือข่ายแต่ละพื้นที่

นอกจากนี้ยังได้เพิ่ม “หน่วยบริการร่วม” ในระบบบริการรูปแบบใหม่ อาทิ คลินิกผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง คลินิกทันตกรรม คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ คลินิกกายภาพบำบัด และร้านขายยา ขย.1 โดยเปิดในหรือนอกเวลาราชการ ทำให้ผู้มีสิทธิ์บัตรทองในกทม. ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพจากสหวิชาชีพด้านต่างๆ นอกจากนี้ ผู้ป่วยที่มีอาการ เจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น ปวดหัว ตัวร้อน เจ็บ ไข้ ไอ ปวด โรคเรื้อรังที่ต้องรับยาต่อเนื่อง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ รวมถึงการบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค 16 รายการ และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ (กายภาพบำบัด) สามารถเข้ารับบริการได้ที่ ”หน่วยบริการปฐมภูมิ” บัตรทองใกล้บ้านใน กทม.ได้ทุกแห่ง

ขณะที่ การยกระดับการบริการบัตรทองอีก 2 ด้าน คือ 1.การรักษาโรคมะเร็ง และ 2.การย้ายสถานที่บริการ จะเริ่มในวันที่ 1 ม.ค. 64

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD