สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้สรุปแบบ 246-2 แจ้งการซื้อหุ้นของ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AMATA โดย นายวิกรม กรมดิษฐ์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 โดยจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 2.748% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และจำนวนภายหลังการได้มาคิดเป็น 25.3872% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โดยการซื้อหุ้นดังกล่าว เป็นการซื้อเพิ่มเติมจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 31,606,496 หุ้น (โดยรวมในส่วนเกินสิทธิ) ซึ่งรวมจากเดิมที่มีอยู่ 260,345,900 หุ้น ทำให้ปัจจุบัน นายวิกรม กรมดิษฐ์ ถือหุ้นบริษัทเป็นจำนวน 291,952,396 หุ้น ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท คิดเป็น 25.3872%

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD