HomeOn RadarsTPBI แจ้งตั้งบริษัทย่อยในอังกฤษ

TPBI แจ้งตั้งบริษัทย่อยในอังกฤษ

📌 TPBI แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อยในอังกฤษ ‘TPBI UK ASSETS LIMITED’ เพื่อปรับโครงสร้างจัดการทรัพย์สิน

วันนี้ (22 ตุลาคม 2563) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ TPBI แจ้งให้ทราบว่า บริษัท ทีพีบีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศอังกฤษ

ภายใต้ชื่อ ‘TPBI UK ASSETS LIMITED’ ซึ่งประกอบกิจการปรับโครงสร้างหรือจัดการทรัพย์สินและทรัพย์สินของกลุ่ม TPBI ในประเทศอังกฤษ โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ปอนด์สเตอร์ลิง หรือประมาณ 403 บาท (โดยเทียบอิงเกณฑ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงเทียบกับสกุลเงินบาท ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 24 กันยายน 2563 ซึ่ง 1 ปอนด์สเตอร์ลิง มีมูลค่าเท่ากับ 40.30 บาท)

ซึ่ง บริษัท ทีพีบีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 คิดเป็นจำนวน 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.01 ปอนด์สเตอร์ลิง

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD