🍃 บอร์ด RBF มีมติจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ‘อาร์บีเจ’ ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท มุ่งรองรับขยายธุรกิจ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มโอกาสจำหน่ายสินค้าพืชสมุนไพร

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า และอยู่ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท เช่น อังเคิลบาร์นส์, เบสท์ โอเดอร์ และ super-find เป็นต้น

ได้มีการอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ที่มีลักษณะประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมพัฒนา เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ โดยมีชื่อว่า บริษัท อาร์บีเจ จำกัด มีทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000,000 บาท คิดเป็นจำนวน 100,000 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท โดยใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ จากการจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าว บริษัทฯ คาดว่าเป็นการเพิ่มโอกาสที่ดีทางธุรกิจในการจำหน่ายสินค้าพืชสมุนไพรที่ร่วมพัฒนา ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงในการจัดการ

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD