🔥 ล่าสุด ธนาคารกรุงศรีฯ เปิดกำไร 9 เดือนแรกปีนี้ ลดลงเกือบ 6,700 ลบ. หรือกว่า 25% จากการไม่ได้บันทึกกำไรพิเศษจากการขายหุ้น 50% ในของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด รวมถึงมีค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินที่เพิ่มขึ้นจากการชดเชยพนักงานเกษียณและเลิกจ้างในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ BAY ได้สรุปผลดำเนินงานประจำไตรมาส 3/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 สรุปกำไรจากการดำเนินงาน 16,381 ลบ. เพิ่มขึ้น 1.7% QoQ โดยหลักจากรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย ซึ่งสะท้อนการปรับตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กำไรสุทธิที่ 6,115 ลบ. ลดลง 6% QoQ จากการตั้งสำรองเพิ่มขึ้น 889 ลบ.

ซึ่งในไตรมาสนี้ มีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 1,146 ลบ. หรือ 7.5% จากการลดค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

โดยสำหรับงวด 9 เดือนแรก กำไรสุทธิที่ 19,655 ลบ. ลดลง 6,656 ลบ. หรือ 25.3% YoY จากการไม่ได้บันทึกรายการพิเศษดังเช่นในปี 2562 ซึ่งหากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าว (การบันทึกกำไรจากเงินลงทุนจากการขายหุ้นของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด และค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับประมาณการหนี้สินที่เพิ่มขึ้นจากการชดเชยพนักงานเกษียณและเลิกจ้าง) จะทำให้กำไรสุทธิจากการดำเนินธุรกิจช่วง 9 เดือนแรกปีนี้ลดลง 4.1% หรือลดลงจำนวน 848 ลบ.

นอกจากนี้ในช่วง 9 เดือนแรก ได้มีการตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) 26,089 ลบ. หรือเพิ่มขึ้น 30.3% YoY และในไตรมาส 3/2563 ตั้งไว้ที่ 8,734 ลบ. เพิ่มขึ้น 25.8% QoQ สอดคล้องกับเงินให้สินเชื่อ Stage 3 (สินเชื่อด้อยคุณภาพ) จากสินเชื่อเพื่อรายย่อยเป็นหลัก และ Mangement Overlay สะท้อนสมมติฐานการคาดการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD