บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP บริษัทย่อยของ SCC พร้อมเปิดซื้อขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 22 ต.ค. 2563 ด้วยจำนวนหุ้นที่ได้เสนอขายไปก่อนหน้านี้ 1,127,550 หุ้น คิดเป็น 26.5% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ราคา IPO ที่หุ้นละ 35 บาท มูลค่าการเสนอขาย 39,464.25 ล้านบาท (ไม่รวมจำนวนหุ้นส่วนเกิน) Par Value 1.00 บาท และมูลค่าตามราคาบัญชี (Book Value) ที่ 20.9 บาทต่อหุ้น

SCGP ทำธุรกิจ Holding ธุรกิจหลักในการให้บริการโซลูวชันด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 สายหลัก คือ สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร และสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ รวมถึงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

📌 โดยล่าสุด ได้สรุปผลดำเนินงานไตรมาส 2/2563 รายได้จากการขาย 21,636 ลบ. ลดลง 11% QoQ EBITDA 3,963 ลบ. ลดลง 21% QoQ ในขณะที่กำไรอยู่ที่ 1,904 ลบ. เพิ่มขึ้น 10% QoQ โดยหลักจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินกู้ยืมสกุลดอลลาร์สหรัฐของ PT. Fajar Surya Wisesa Tbk.

ในณะที่ในไตรมาสก่อนหน้า ได้ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว

และสำหรับครึ่งปีแรก 2563 รายได้อยู่ที่ 45,903 ลบ. เพิ่มขึ้น 11% YoY โดยรายได้จากการขายจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจรเพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้จากธุรกิจเยื่อและกระดาษลดลง EBITDA 8,994 ลบ. เพิ่มขึ้น 26% YoY และสรุปกำไรที่ 3,636 ลบ. เพิ่มขึ้น 40% YoY เนื่องจากในไตรมาส 2/2562 SCGP มีการบันทึกค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งได้ปรับเงินชดเชยของลูกจ้างตามกฏหมายเพิ่มเติมเป็น 527 ลบ.

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 20% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฏหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี และการจ่ายปันผลดังกล่าว ต้องไม่เกินกว่ากำไรของงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามแนวทางที่ปรากฏตามคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD