💸 รพ.ศิครินทร์ จบโครงการซื้อหุ้นคืน จากวงเงิน 330 ล้านบาท ไม่ได้มีการซื้อคืนแต่อย่างใด

จากก่อนหน้า ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SKR เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) โดยมีวงเงินสูงสุดที่จะใช้ไม่เกิน 330,000,000 บาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 3.75% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

โดยมีกำหนดระยะเวลาซื้อคืน 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายนถึง 19 ตุลาคม 2563

ล่าสุด ทางบริษัทได้เปิดเผยว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่ได้มีการซื้อหุ้นคืนแต่อย่างใด ดังนั้นจึงขอประกาศสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD