บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAJOR แจ้งให้ทราบว่าบริษัท เมเจอร์ รีวอร์ดส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด โดยบริษัทย่อยนี้ประกอบธุรกิจให้บริการด้านลูกค้าสัมพันธ์การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และเครือข่ายเครื่องพิมพ์คูปองอัตโนมัติ

ซึ่งทางบริษัทได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 และยืนยันว่าการยกเลิกดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการดำเนินงานใดๆ ในบริษัทย่อยนี้

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD