🏦 ธนาคารกรุงศรีฯ แจ้งความสำเร็จเข้าซื้อหุ้น 50% ในกิจการของ SB Finance Company Inc. แปลงเป็นบริษัทลูก พร้อมขยายธุรกิจสินเชื่อรายย่อยในตลาดฟิลิปปินส์

จากที่ก่อนหน้านี้ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY ได้พิจารณาอนุมัติให้ธนาคารฯ เข้าซื้อกิจการโดยการซื้อหุ้น ในอัตราร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท SB Finance Company Inc. (SBF) ซึ่งประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยที่มีการเติบโตสูงในประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีการประมาณมูลค่าลงทุนเบื้องต้นเป็นจำนวนเงิน 1,828.2 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ หรือคิดเป็น 1,096.9 ล้านบาท

ล่าสุด ธนาคารฯ ได้ดำเนินการเข้าซื้อกิจการของ SBF สำเร็จในอัตราส่วนร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้องในประเทศฟิลิปปินส์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงมีผลให้ SBF มีฐานะเป็นบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (Non-Solo Consolidation) เพิ่มเติม

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD