📌 บอร์ด RATCH มีมติให้แต่งตั้งกรรมการและประธานกรรมการใหม่ มีผล 19 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

โดยในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH แจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมบอร์ดของบริษัทฯ ว่าให้มีการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก โดยมีรายละเอียดดังนี้

👉🏻 อนุมัติเลือกตั้งนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร กรรมการ เป็นประธานกรรมการ แทนนายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์
👉🏻 รวมถึง อนุมัติแต่งตั้งนายสุธน บุญประสงค์ เป็นกรรมการ แทนนายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ และให้อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ทั้งนี้ มติการอนุมัติดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD