HomeOn Radarsอดีตผู้ว่าแบงก์ชาติ ‘วิรไท’ นั่งเก้าอี้กรรมการ ปตท.สผ.

อดีตผู้ว่าแบงก์ชาติ ‘วิรไท’ นั่งเก้าอี้กรรมการ ปตท.สผ.

⚡️ ที่ประชุมบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. (PTTEP) ได้มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยนายวิรไท สันติประภพ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นั่งเป็นกรรมการ ปตท.สผ. แทนนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ที่ขอลาออก

รวมถึงมีการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง นายวิรไท สันติประภพ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ซึ่งวิสัยทัศน์ในการบริหาร ปตท.สผ. ของนายวิรไทนั้น จะเป็นการสนับสนุนให้เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกที่ปรับตัวได้เร็วเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูงได้ พร้อมกับการเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการทำธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับด้าน Sustainability

รวมถึง ทางบริษัทได้เปิดเผยถึงความสำเร็จที่โดดเด่น และเป็นประโยชน์ต่อการเป็นกรรมการในหลายส่วน เช่น การทำหน้าที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกผันผวน รวมทั้ง Change Management ในองค์กร ทั้งที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ และธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD