💸 KBANK ออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย 5.275% ต่อปี พร้อมกำหนด Reset ทุก 5 ปี

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK ได้เปิดเผยถึงการออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2563 ซึ่งนับเป็นกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคาร มีชื่อเฉพาะว่า “U.S.$500,000,000 Additional Tier 1 Subordinated Notes” เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคาร

ด้วยสภาพแวดล้อมของการระดมทุนในปัจจุบัน เอื้ออำนวยให้ออกและเสนอขายตราสาร และช่วยปรับโครงสร้างเงินทุนของธนาคารให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

โดยเงินลงทุนของธนาคารยังคงพอเพียงในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการออกตราสารคือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง ลักษณะไม่กำหนดอายุตราสาร อัตราดอกเบี้ย 5.275% ต่อปี กำหนดชำระทุก 6 เดือน และมีการ Reset อัตราดอกเบี้ยทุกๆ 5 ปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศทั้งจำนวน มูลค่าตราสารที่ออก 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อับดับความน่าเชื่อถือ Baa1 โดย Moody’s

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD