📌 ล่าสุด บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ภายหลังบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้รายงานความคืบหน้าการลงทุนในหุ้นสามัญ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2563 ว่าได้เข้าถือหุ้นสามัญของ INTUCH ในสัดส่วน 10% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ส่งผลให้โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการทำรายการเป็นดังต่อไปนี้

👉🏻 Singtel Global Investment Pte. ltd.
จำนวน 673,348,264 หุ้น คิดเป็น 21%
👉🏻 บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
จำนวน 320,650,943 หุ้น คิดเป็น 10%
👉🏻 ผู้ถือหุ้นรายอื่น
จำนวน 2,212,510,219 หุ้น คิดเป็น 69%

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD