📌 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ KBTG กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีของกสิกรไทยเป็นรายแรก เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ม E-wallet และสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างครบวงจร

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เปิดโลกการเงินสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดยอยู่ระหว่างการพัฒนาแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลครบวงจรบนเทคโนโลยีประมวลผลและจัดเก็บแบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology) ซึ่งครอบคลุมการเชื่อมต่อระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงบริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อเพิ่มโอกาสความหลากหลายของการระดมทุนและการลงทุน เป็นการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และเติบโตอย่างไร้ข้อจำกัดภายใต้กรอบกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตอบสนองไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัล

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลให้ทราบว่ามีการร่วมมือกับ กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือ KBTG ซึ่งเป็นบริษัทกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีของธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ซึ่งได้เป็นพันธมิตรร่วมพัฒนารายแรก โดยตลาดหลักทรัพย์ฯยังมีแผนร่วมมือกับพันธมิตรอื่น เพื่อให้เกิดระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัลที่ครบถ้วนตามมาตรฐานโลก คาดว่าจะเริ่มให้บริการในปี 2564 และจะเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนดิจิทัล ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาร่วมกับทุกภาคส่วนภายใต้นโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต.

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำลังเข้าสู่ตลาดทุนดิจิทัลเต็มรูปแบบอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดตั้งบริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลครบวงจร ตั้งแต่การเชื่อมต่อกับระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลในตลาดแรก (Initial Coin Offering Portal หรือ ICO Portal) ทุกรายที่มีผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนและผู้ระดมทุน ส่วนการเปลี่ยนมือในตลาดรอง คือ ศูนย์ซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) รวมถึงการให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Wallet) เก็บรักษาโทเคนดิจิทัล เพื่อเพิ่มช่องทางใหม่สำหรับผู้ต้องการระดมทุน อีกทั้งยังสร้างโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก หลังจากพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยสำนักงาน ก.ล.ต. มีผลบังคับใช้ในปี 2561

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ KBTG ออกแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลให้เป็นสถาปัตยกรรมแบบเปิด (Open Architecture) โดยผู้ประกอบการทุกรายสามารถเข้าใช้งานร่วมกันได้อย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีกติกาที่ทุกฝ่ายยอมรับและปฏิบัติตาม” นายภากรกล่าว

ส่วนทางด้าน นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธาน KBTG ได้เปิดเผยว่า ความร่วมมือ KBTG กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาแพลตฟอร์มดังกล่าวด้วยเทคโนโลยี DLT ครั้งนี้ เกิดจากวิสัยทัศน์ที่ร่วมกันเพิ่มช่องทางการลงทุนในผลิตภัณฑ์บนแพลตฟอร์มใหม่ ที่มีรูปแบบผลตอบแทนและระดับความเสี่ยงที่หลากหลาย เพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคารกสิกรไทยที่มุ่งเน้นการให้บริการที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงและบริหารจัดการความมั่งคั่งของตนเองได้อย่างเท่าเทียม (Democratized Savings and Investment)

ซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมด KBTG มีประสบการณ์เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบหนังสือค้ำประกันบนเทคโนโลยี Blockchain (E-LG on Blockchain) ร่วมกับบริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการใช้งานจริงเป็นลำดับแรกๆ ของประเทศ

ดังนั้น ในการพัฒนาครั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์และ KBTG จึงตั้งเป้าหมายที่จะทำให้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้แก่ภาคธุรกิจไทย ซึ่งช่วยให้เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่

และคาดว่าแพลตฟอร์มจะเป็นตลาดที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าตลาดเพื่อการลงทุนในปัจจุบัน เนื่องจากการออกแบบการลงทุนที่ผสมผสานระหว่างหุ้น หุ้นกู้ และกองทุน ที่สามารถให้สิทธิประโยชน์อื่นแก่ผู้ลงทุน ที่นอกเหนือจากผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้ ทำให้การลงทุนในโทเคนที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน (Asset-Backed Token) กับ ICO Portal มีความน่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียว

“เชื่อว่าการร่วมมือครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนของโลกการระดมทุนและการลงทุนในประเทศไทย ภายใน 2-3 ปีข้างหน้าอีกด้วย” นายเรืองโรจน์กล่าว

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD