📌 EGCO เผยโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงกังดง ในเกาหลีใต้ เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว ด้วยกำลังผลิตติดตั้ง 19.8 เมกะวัตต์ คาดรับรู้รายได้ตั้งแต่ Q4/63 เป็นต้นไป

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO ได้เผยแพร่ขอมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุถึงโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงกังดง (Gangdong Fuel Cell Power Plant – GDFC) ที่ดำเนินการโดยบริษัท พาจู เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส จำกัด (พาจู อีเอส) ซื่องเป็นบริษัทที่ EGCO ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 49 ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ Korea Electric Power Corporation ซึ่งเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ารายเดียวในเกาหลีใต้ โดยผ่านตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าของประเทศเกาหลีใต้ (Korea Power Exchange)

โดยโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงกังดง ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตกังดง กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เป็นโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 19.8 เมกะวัตต์ ที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าผ่านกระบวนการทางเคมีไฟฟ้า โดยการทำปฏิกิริยาเคมีระหว่างไฮโดรเจนที่มาจากก๊าซธรรมชาติและออกซิเจน แล้วทำให้เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าและความร้อน ซึ่งไม่มีการเผาไหม้

นับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการผลิตไฟฟ้าที่เชื่อถือได้

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้า GDFC จะช่วยเพิ่มรายได้อย่างต่อเนื่องให้แก่ EGCO โดยจะเริ่มรู้รายได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 เป็นต้นไป และยังจะมีรายได้จากการจำหน่ายพลังงานความร้อน รวมทั้งจะได้รับค่าเครดิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตได้ (Renewable Energy Certificate – REC)

นอกจากนี้ ยังตอบสนองต่อความต้องการด้านการผลิตไฟฟ้าที่สะอาด ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเกาหลีใต้ และยังเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามข้อกำหนดการมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Portfolio Standard – RPS) ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม พาจู ซึ่งดำเนินการโดยพาจู อีเอส ด้วย

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD