📌 บริษัทย่อยของ ‘บ้านปู’ ทำการซื้อแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett) ในสหรัฐอเมริกา ทุ่มทุนกว่า 1.5 หมื่นล้าน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ‘BKV Corporation’ (BKV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เข้าซื้อสัดส่วนผลประโยชน์ในบริเวณแหล่งก๊าชธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett) ประเทศสหรัฐอเมริกาเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563

โดยมีมูลค่าการลงทุนจำนวน 570 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท ดังนั้น และทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของแหล่งบาร์เนตต์ (Barnett) รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขรายรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 จำนวน 80.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มากหักจากมูลค่าการลงทุนได้ ซึ่ง BANPU ได้ชำระเงินมัดจำไปแล้วจำนวน 170 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จึงคงเหลือเงินสดที่จ่ายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จำนวน 319.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 10,105 ล้านบาท

ทั้งนี้ จากการลงทุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตของธุรกิจก๊าซธรรมชาติของบริษัทในสหรัฐฯ อีกทั้งสามารถรับรู้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ได้ทันที

นอกจากนี้ยังร่วมสร้างประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีจากการดำเนินงานในแหล่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มโอกาสใหม่ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และสอดรับกับการเติบโตของการใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD