📌 บอร์ด MK มติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 รวมกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,091,205,066 หุ้น ให้หุ้นละ 11 สตางค์

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) หรือ MK ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานบริษัทฯ ประจำปี 2562 จากกำไรสะสมของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,091,205,066 หุ้น อัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,032,557.26 บาท

โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ ในอัตราที่แตกต่างกัน และเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 และอัตราร้อยละ 25 ตามลำดับ ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลสามัญธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ ดังนี้

1) จำนวนหุ้นละ 0.09 บาท ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลสามัญธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 30/70 ของเงินปันผลที่ได้รับ
2) จำนวนหุ้นละ 0.02 บาท ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลสามัญธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 25/70 ของเงินปันผลที่ได้รับ

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 (Record Date) และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2563

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here