สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 กันยายน 2563 แจ้งการซื้อหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) หรือ PR9 โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 โดยจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาของกลุ่มคิดเป็น 1.0864% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และจำนวนภายหลังการได้มาของกลุ่มคิดเป็น 5.9537% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD