🥘 ‘เอ็มเคสุกี้’ แจ้งเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้น หลังรายใหญ่โอนให้แก่ทายาท 3 คน รวม 17.87% มูลค่าเกือบ 8,000 ลบ.

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ M แจ้งให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในนาม ‘นางยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายสมนึก หาญจิตต์เกษม‘ จากเดิมถือหุ้นจำนวน 164,087,977 หุ้น ได้มีการโอนหุ้นทั้งหมด ให้แก่ทายาทโดยชอบธรรม 3 คน ได้แก่ นางอัมพร หาญจิตต์เกษม, นายวรากร หาญจิตต์เกษม และ นางสาววราพร หาญจิตต์เกษม

โดยสัดส่วนการถือหุ้น หลังได้รับการโอนเป็นดังต่อไปนี้

👉🏻 นางอัมพร หาญจิตต์เกษม
จำนวน 82,403,989 หุ้น คิดเป็น 8.95%
👉🏻 นายวรากร หาญจิตต์เกษม
จำนวน 41,038,594 หุ้น คิดเป็น 4.46%
👉🏻 นางสาววราพร หาญจิตต์เกษม
จำนวน 41,031,994 หุ้น คิดเป็น 4.46%

ทั้งนี้ ภายหลังการโอนหุ้นดังกล่าว ทางบริษัทได้แจ้งว่าไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด รวมถึงไม่ได้มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทด้วย

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD