STEC ซื้อหุ้น ‘เอส ที ไอ ที’ จาก STPI และรายย่อยอื่น มูลค่ารวม 674.49 ลบ.

จากการประชุมบอร์ด บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC ในวันที่ 24 ก.ย. 2563 ได้มีมติอนุมัติซื้อกิจการของบริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด (STIT) ที่มีเฉพาะสินทรัพย์ดำเนินงาน โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจาก บมจ. เอสทีพี แอนด์ ไอ (STPI) จำนวน 13,499,993 หุ้น และซื้อจากรายย่อยอื่นอีก 7 หุ้น รวมทั้งสิ้น 13,500,000 หุ้น เป็นเงินรวม 674,487,000 บาท คิดเป็นหุ้นละ 49.962 บาท

โดยการซื้อกิจการดังกล่าว มีเงื่อนไขบังคับให้ STPI ต้องจำหน่ายโฉนดที่ดินเลขที่ 146558 เนื้อที่ 10-1-13.7 ไร่ ที่จังหวัด ปทุมธานี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ตั้งโครงการให้แก่ STIT ในมูลค่า 63.76 ล้านบาท และ STPI ต้องซื้อหุ้นบริษัท เอสทีไอที 2011 จำกัด (STIT2011) ในมูลค่าเท่ากับมูลค่ามูลค่าทางบัญชีปรับปรุงด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายที่ปรึกษากฏหมาย 8 ล้านบาท รวมถึง STPI ต้องเจรจากับสถาบันการเงิน เพื่อคงวงเงินสินเชื่อเดิมที่ STIT มีอยู่

และสำหรับการทำรายการในครั้งนี้ทาง STPI ได้ระบุในเอกสารชี้แจงว่า เนื่องจากขณะนี้อยู่ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจชะลอตัวอย่างรุนแรง จึงทำให้เชื่อว่าการขายกิจการในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในระยะยาวกับบริษัท และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการจากการลดการดำเนินงานบางส่วนออกไป

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD