💡 ‘เพาเวอร์ โซลูชั่น’ เพิ่มฐานโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน จัดตั้งบริษัทย่อย เล็งช่วยสร้างผลตอบแทนบริษัทเพิ่มมากขึ้น

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC ได้เผยแพร่มติคณะกรรมการบริหารของบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2563 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย 1 บริษัท ในชื่อ บริษัท กิจการร่วมค้า พีเอสที – จีไอที จำกัด

โดยระบุวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขอบข่ายการดำเนินธุรกิจทางด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ตามแนวนโยบายรวมของบริษัท และสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทเพิ่มมากขึ้น โดยแหล่งเงินทุนในการจัดตั้งบริษัทในครั้งนี้ มาจากกระแสเงินสดของบริษัทนั่นเอง

ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 100,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD