HomeOn Radars‘Digital Factoring’ ตัวช่วยใหม่ หนุนเอสเอ็มอี-รายย่อย เข้าถึงแหล่งทุน

‘Digital Factoring’ ตัวช่วยใหม่ หนุนเอสเอ็มอี-รายย่อย เข้าถึงแหล่งทุน

📌 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดตัวโครงการพัฒนาระบบนิเวศสำหรับการให้บริการ Digital Factoringเพื่อช่วยให้ SMEs รายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งทุนและสภาพคล่อง ผ่านสินเชื่อที่ใช้ใบแจ้งหนี้ดิจิทัลและรายรับอันเกิดจากใบแจ้งหนี้นั้นเป็นหลักประกัน (Digital Factoring) โดยจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จและขยายผลในวงกว้างช่วงต้นปี 2564

นางสาวพีรจิต ปัทมสูต ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธปท. เปิดเผยว่า ธปท. เล็งเห็นถึงความสำคัญของ Factoring ในการเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ SMEs มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการทำ Factoring ยังไม่เป็นที่แพร่หลายโดยเฉพาะในกลุ่ม SMEs รายย่อยที่ไม่ได้เป็นคู่ค้าตรงกับลูกหนี้การค้า (Buyer) ที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ เนื่องจากผู้ให้บริการ Factoring มีความกังวลเรื่องปัญหาการปลอมแปลงเอกสารใบแจ้งหนี้เพื่อมาขอเงินกู้และการยื่นขอสินเชื่อซ้ำซ้อน (Double Financing) ธปท. จึงได้ริเริ่มโครงการการพัฒนาระบบนิเวศสำหรับการให้บริการ Digital Factoringโดยนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาและลดอุปสรรคของ SMEs รายย่อยในการเข้าถึงบริการ Factoring

นายธรรมรักษ์ หมื่นจักร์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธปท. กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา ธปท. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นถึงแนวทางในการพัฒนาดังกล่าวร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ธปท. ได้ออก Consultation Paper เรื่องการพัฒนาระบบนิเวศสำหรับการให้บริการ Digital Factoring เพื่อสื่อสารและรับฟังความเห็นจากสาธารณชน โดย ธปท. จะนำความเห็นที่ได้รับมาใช้ประกอบการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ธปท. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ตกลงที่จะทดสอบความเป็นไปได้ (Proof-of-Concept) ของการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุน Digital Factoring ในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการทดสอบต่าง ๆ จะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2563 ก่อนเริ่มนำมาใช้จริงและขยายผลในวงกว้างช่วงต้นปี 2564 ต่อไป
.
[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD