🌊 TTA จัดตั้งบริษัทร่วมทุนในสิงคโปร์ ร่วมกับบริษัทชั้นนำของอินโดนีเซีย เสริมระบบขนส่งนอกชายฝั่ง เพิ่มประสิทธิภาพงานวิศวกรรม

วันนี้ (23 ก.ย. 2563) บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA ได้แจ้งให้ทราบถึงการร่วมทุนของบริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (MSST) บริษัทย่อยที่ถือหุ้นผ่านบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ร่วมกับ Meitech Offshore Engineering Pte. Ltd. (MOE) บริษัทจำกัดในสิงคโปร์ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่ม PT Meindo Elang Indah (MEINDO) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นแนวหน้าของประเทศอินโดนีเซีย ที่ให้บริการด้านแก้ปัญหางานออกแบบวิศวกรรม งานจัดซื้อ ก่อสร้างและติดตั้ง (EPCI) สำหรับอุสาหกรรมปิโตรเคมี พลังงาน ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติประเภทขั้นต้นอย่างครบวงจร

บริษัทร่วมทุนชื่อ “Mermaid-MOE JV Co., Ltd.”

  • MSST ถือหุ้น 51%
    (คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 510,000 บาท)
  • MOE ถือหุ้น 49%

ซึ่งการร่วมทุนในครั้งนี้ ใช้เงินทุนหมุนเวียนจาก MSST โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขนส่งบริเวณนอกชายฝั่ง ตลอดจนการเพิ่มความสามารถในการติดตั้งและรื้อถอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD