HomeOn Radars‘สำนักงานประกันสังคม’ กับหุ้นที่ถืออยู่ในสถานะรายใหญ่

‘สำนักงานประกันสังคม’ กับหุ้นที่ถืออยู่ในสถานะรายใหญ่

รู้หรือยัง⁉️ คำว่า “ประกันสังคม” เริ่มใช้ในประเทศไทยมานานกว่า 80 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2480) ใช้พร้อมๆ กับคำว่า “สังคมสงเคราะห์”

ในตอนนั้นเริ่มจาก ชาวบ้านช่วยกันเรี่ยไรเงินรวบรวมเป็นเงินก้อน เพื่อช่วยเหลือเป็นค่าทำศพให้แก่สมาชิกในชุมชนเดียวกัน

หลังจากนั้น การใช้ก็ค่อยๆเปลี่ยนไปตามเวลา จนปัจจุบันประกันสังคมคือ โครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาล มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความมั่นคงหรือหลักประกันให้แก่ประชาชน โดยมีวิธีการจัดเก็บรายได้ส่วนหนึ่งจากประชาชนที่มีรายได้

แล้วนำเงินที่เก็บนี้ มาสมทบรวมกันเป็นกองทุนกลาง แล้วนำมาใช้จ่ายเป็นค่าทดแทนให้แก่ประชาชนตามเงื่อนไขที่กำหนด

ซึ่งเงินที่เรียกเก็บนี้ หากเป็นกรณีที่เก็บจากผู้ที่ทำงานรับจ้าง ก็ให้นายจ้างจ่ายสมทบเท่ากับที่ลูกจ้างจ่ายเสมอ

และในทุกกรณี รัฐบาลจะจ่ายสมทบด้วย แต่เป็นจำนวนเงินน้อยกว่าที่นายจ้างจ่ายเสมอ และเป็นจำนวนเงินน้อยกว่าที่ลูกจ้างจ่ายเสมอด้วย

สำนักงานประกันสังคม (Social Security Office) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2533 เพื่อให้ประเทศไทยมีการประกันสังคมอย่างเต็มรูปแบบ โดยลูกจ้างจะได้รับความคุ้มครองหลายด้าน เช่น การประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ และตาย รวมไปถึงการคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน

โดยสำนักงานประกันสังคมมีหน้าที่อยู่หลากหลาย ทั้งรับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกันตน ดูแลการเบิกจ่ายต่างๆ

รวมถึงบริหารเงินของผู้ประกันตน นายจ้าง และรัฐบาล โดยพยายามให้ได้กำไรเสมอ ไม่ว่ามากหรือน้อยก็ตาม

ซึ่งช่องทางหนึ่งในการนำเงินไปบริหารและสร้างผลตอบแทนก็คงหนีไม่พ้น “ตลาดหุ้น”

📌 ล่าสุด พอร์ตหุ้นของสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่ 21 ก.ย. 2563 พบว่ามูลค่าหุ้นที่ลงทุน จนมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท มีมูลค่ารวม สูงถึง 213,352.24 ล้านบาท

และจากฟีเจอร์ “Top Shareholders” ในแอพพลิเคชั่น StockRadars ได้มีการติดตามและคำนวณมูลค่าหุ้นในทุกวันๆ

พบว่า มีมูลค่าพอร์ตรวมตามราคาตลาด เป็นอันดับที่ 7 เมื่อเทียบกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในนามนิติบุคคลทั้งหมด ที่ถือหุ้นจนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ โดยได้เน้นหนักการลงทุนไปอยู่ที่

👉🏻 หุ้น SCC 8.21%
👉🏻 หุ้น PTT 6.65%
👉🏻 หุ้น ADVANC 6.53%
👉🏻 กระจายอยู่ในหุ้นอื่นๆอีก 78.63%

และในระหว่างการลงทุน จะมีรายงานการเข้าและออก จากลิสต์ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อยู่เสมอ

ซึ่งในปีนี้ (1 ม.ค. – 21 ก.ย. 2563) สำนักงานประกันสังคม ได้มีการเข้าอยู่ในลิสต์ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพิ่ม 3 หุ้น ดังต่อไปนี้

1- หุ้น CRC ถืออยู่ 130.02 ล้านหุ้น
2- หุ้น CPNREIT ถืออยู่ 50.51 ล้านหุ้น
3- หุ้น BGRIM ถืออยู่ 23.6 ล้านหุ้น

และสุดท้าย หากดูมูลค่าหุ้นที่ถืออยู่ในพอร์ตย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา จะเห็นว่า พอร์ตมีขนาดใหญ่ขึ้นประมาณ 42 เท่า

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD