วันนี้ (21 ก.ย. 2563) นายซุยฮัง กาญจนพาสน์ รองประธานกรรมการ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BLAND ได้เปิดเผยถึเรื่องการเสร็จสิ้นโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

จากที่ก่อนหน้านี้ ทางบริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการในวันที่ 4 มี.ค. 2563 อนุมัติให้ดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืน ครั้งที่ 4 เพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) ภายในวงเงินไม่เกิน 2,085 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้นไม่เกิน 1,737,440,105 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือไม่เกิน 10% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ซึ่งในวันที่ 18 ก.ย. 2563 ได้ถึงวันที่เสร็จสิ้นการซื้อคืน โดยจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืนในครั้งนี้เท่ากับ 21,775,900 หุ้น หรือ 0.13% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18,926,720 บาท

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD