📌 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำกับซื้อขาย บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ WORK ให้ใช้ Cash Balance เริ่มต้นวันที่ 21 ก.ย. 2563 และสิ้นสุดวันที่ 30 ต.ค. 2563

โดย Cash Balance หมายความว่า ต้องดำเนินการให้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance เท่านั้น โดยนักลงทุนจะต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับโบรกเกอร์เต็มจำนวน ก่อนทำการซื้อหลักทรัพย์