HomeOn Radars‘โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป’ แจกปันผลหุ้นละ 5 สตางค์ สำหรับครึ่งปีแรก 2563

‘โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป’ แจกปันผลหุ้นละ 5 สตางค์ สำหรับครึ่งปีแรก 2563

อนุมัติแล้ว‼️ MODERN จ่ายปันผลจากผลงานครึ่งแรกปีนี้ รวมกับกำไรสะสม ให้หุ้นละ 0.05 บาท

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MODERN ได้เผยมติคณะกรรมการในวันที่ 17 มิ.ย. 2563 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จากผลดำเนินงานครึ่งปีแรก 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2563) รวมกับกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ที่พาร์ 1.00 บาท กำหนดจ่ายในวันที่ 16 ต.ค. 2563

โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) 6 ต.ค. 2563 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 5 ต.ค. 2563