HomeOn RadarsTFMAMA เคาะปันผลครึ่งแรก 63 รวมกับกำไรสะสม

TFMAMA เคาะปันผลครึ่งแรก 63 รวมกับกำไรสะสม

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TFMAMA ได้เผยมติคณะกรรมการในวันที่ 16 มิ.ย. 2563 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จากผลดำเนินงานครึ่งปีแรก 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2563) รวมกับกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 2.70 บาท ที่พาร์ 1.00 บาท กำหนดจ่ายในวันที่ 15 ต.ค. 2563

โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) 1 ต.ค. 2563 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 30 ก.ย. 2563