💡RATCHEGCO จับมือลงนามกับ ‘กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล’ หรือ EGATi ลุยพัฒนาโรงไฟฟ้ากวางจิ 1 ที่เวียดนาม 1,320 เมกะวัตต์

วันนี้ (16 ก.ย. 2563) บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO ได้ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือ พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ร่วมกับบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ EGATi โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 30, 30, 40 ตามลำดับ

โดยโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวนี้ เป็นโครงการที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1,320 เมกะวัตต์ (จำนวนม 2 หน่วย หน่วยละ 660 เมกะวัตต์)

โครงการตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจจังหวัดกวางจิ (Quang Tri Economic Zones) อำเภอไห่หลาง จังหวัดกวางจิ ตอนกลางของสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว

และปัจจุบัน โครงการอยู่ระหว่างการพัฒนา (Green-field) และการเจรจาสัญญาหลักของโครงการ โดยมีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2568