🌇 บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BC ได้เผยแพร่เอกสารผ่านตลาดหลักทรัพย์ ระบุที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ 2 บริษัท

1) บริษัท บูทิค เจริญกรุง จำกัด (BCRK)
2) บริษัท บูทิค เจริญกรุง โฮลดิ้ง จำกัด (BCRKH)

โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท และ 200,000 บาท ตามลำดับ

ทั้งนี้ จุดประสงค์การจัดตั้งทั้ง 2 บริษัทเพื่อรองรับการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ ตลอดจนอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเพื่อการค้าปลีกหรือศูนย์การค้าขนาดเล็ก รวมถึงเป็นพื้นที่สำนักงานในอนาคตอีกด้วย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here