บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) หรือ NWR ได้แจ้งให้ทราบถึงการลงนามรับงานก่อสร้างกับ กรุงเทพมหานคร “โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอด ถนนมหาราช”

เป็นงานอุโมงค์ทางลอดใต้ถนนสำหรับคนเดิน ผนังเข็มพืด (Diaphragm wall) หนา 0.60 เมตร ลึก 10 เมตร ความยาวผนังประมาณ 245 เมตร รวมงานสถาปัตยกรรม

มูลค่าโครงการ 174,000,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โดยระยะเวลาก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ถึง 21 สิงหาคม 2564