บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TASCO ได้เปิดเผยถึงการยกเลิกซื้อน้ำมันดิบจากเวเนซูเอลา อันเนื่องมาจาก ในเดือนธันวาคม 2562 ทางบริษัทได้รับการติดต่อจากสถานฑูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และทางบริษัทได้ตอบข้อสอบถามและให้รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซูเอลาไปในเดือนมกราคม 2563 แล้วนั้น

ต่อมาในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้รับการติดต่อจาก US State Department โดยร้องขอให้หยุดซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซูเอลาทันที ซึ่งทางบริษัทก็ได้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับรายละเอียดในการซื้อน้ำมันอย่างรอบด้าน

ท้ายที่สุด US State Department ได้ขอให้บริษัทหยุดซื้อน้ำมันดิบจากเวเนซูเอลา ให้มีผลตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป และได้แจ้งเดือนว่าบริษัทอาจถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ หากไม่ปฏิบัติตามข้อร้องขอ

ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกคว่ำบาตร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างรุนแรง บริษัทได้หยุดซื้อน้ำมันดิบจากเวเนซูเอลาตามที่ US State Department ร้องขอ ซึ่งส่งผลให้บริษัทจำเป็นต้องปิดโรงกลั่นในเมือง Kemaman เป็นการชั่วคราวจนกว่าการคว่ำบาตรของสหรัฐฯต่อเวเนซูเอลาถูกยกเลิก หรือบริษัทจัดหาน้ำมันดิบทดแทนได้

ทั้งนี้ โรงกลั่นของบริษัทที่เมือง Kemaman ประเทศมาเลเซีย ถูกออกแบบมาเพื่อการกลั่นน้ำมันดิบชนิดหนักจากประเทศเวเนซูเอลาเป็นหลัก นับตั้งแต่โรงกลั่นเริ่มดำเนินงานในปี 2550 มีการใช้น้ำมันดิบจากประเทศเวเนซูเอลาคิดเป็น 90% โดยประมาณของน้ำมันดิบที่ใช้ทั้งหมด

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here