HomeOn Radarsคลังประกาศหยุดแจก 5,000 บาท แนะผู้ยังไม่ได้รับเงิน เร่งตรวจสอบสิทธิ์

คลังประกาศหยุดแจก 5,000 บาท แนะผู้ยังไม่ได้รับเงิน เร่งตรวจสอบสิทธิ์

⏰ คลังเตรียมนับถอยหลัง มาตรการเราไม่ทิ้งกัน ยุติโอนเงิน 30 ก.ย.นี้ แนะผู้มีสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงิน เร่งตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์

วันนี้ (10 ก.ย. 2563) นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ตามที่ได้เคยแถลงข่าวไปแล้วว่า กระทรวงการคลังได้ดำเนินมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (มาตรการเราไม่ทิ้งกัน) เสร็จสิ้นแล้วและผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาทั้งหมด 15.3 ล้านคน แต่คงเหลือผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาบางส่วนที่กระทรวงการคลังไม่สามารถโอนเงินให้ได้ เนื่องจากเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับบัญชีรับเงิน เช่น ยังไม่มีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน หรือบัญชีปิด เป็นต้น

กระทรวงการคลังยังคงพยายามโอนเงินซ้ำ (Retry) อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงปัจจุบัน โดยคงเหลือผู้ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จจำนวนประมาณ 56,000 คน ซึ่งกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินซ้ำ (Retry) ต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563

ดังนั้น สำหรับผู้มีสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงิน ขอให้ตรวจสอบว่าท่านอยู่ในกลุ่มผู้มีสิทธิ์ที่กระทรวงการคลังโอนเงินไม่สำเร็จหรือไม่ โดยตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ปุ่มสีเขียวเข้ม “ผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ”

ทั้งนี้ หากท่านอยู่ในกลุ่มดังกล่าว หรือท่านได้รับข้อความ SMS แจ้งว่าเป็นผู้มีสิทธิ์แต่โอนเงินไม่สำเร็จ ขอให้รีบไปติดต่อธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมีบัญชีอยู่ และดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนโดยเร็ว ก่อนวันที่ 28 กันยายน 2563 เพื่อให้สามารถรับเงินโอนจากกระทรวงการคลังได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

โฆษกกระทรวงการคลังย้ำเพิ่มเติมว่า หลังจากวันที่ 30 กันยายน 2563 กระทรวงการคลังจะพิจารณาปิดโครงการและยุติการโอนเงิน ดังนั้น ขอให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จเร่งดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนโดยเร็วที่สุด