วันนี้ (9 กันยายน 2563) บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ SEAFCO ได้แจ้งให้ทราบถึงการรับงาน 2 โครงการใหม่ในเดือนกันยายน มูลค่ารวมกว่า 422 ลบ.

👉🏻 1) โครงการ นอร์ท พลอต มิกซ์ยูส แอท ฟอเรสเทียส์ ถ.บางนา-ตราด จ.สมุทรปราการ

  • เป็นงานเสาเข็มแบบกลม ระบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกำแพงกันดินระบบไดอาแฟรมวอลล์ (รวมค่าวัสดุ)
  • ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เอ็มคิวดีซี ทาวน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • เริ่มทำรั้วโครงการ เสาเข็มทดสอบในเดือนกันยายน 2563 และงานหลักจะดำเนินการในเดือนมกราคม 2564

👉🏻 2) โครงการ รถไฟฟ้าสายสีส้ม สัญญา E5 อาคารจอดแล้วจร ถ.รามคำแหง กรุงเทพฯ

  • เป็นงานเสาเข็มแบบกลม ระบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (รวมค่าวัสดุ)
  • ผู้ว่าจ้าง : กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที
  • กำหนดเริ่มดำเนินงานในเดือนกันยายน 2563

รวมมูลค่างานก่อสร้างทั้ง 2 โครงการข้างต้น 422,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)