เหลือ 3,000 ล้านสุดท้าย จากวงเงิน 50,000 ลบ. กับพันธบัตรออมทรัพย์ 2 รุ่น สบม. และ ก้าวไปด้วยกัน

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า ขณะนี้วงเงินจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังคงเหลือเพียง 3,000 ล้านบาทสุดท้าย จากวงเงินรวม 50,000 ล้านบาท โดยผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนได้

ทั้งรุ่นวอลเล็ต สบม. ครั้งที่ 2 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.70 ต่อปี วงเงินคงเหลือ 500 ล้านบาท ซื้อได้รายละไม่เกิน 5 ล้านบาท

และรุ่นก้าวไปด้วยกัน อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.22 ต่อปี วงเงินคงเหลือ 2,500 ล้านบาท โดยสามารถซื้อได้แบบไม่จำกัดวงเงินผ่านช่องทางการจำหน่ายของ 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย

ทั้งนี้ พันธบัตรออมทรัพย์ทั้ง 2 รุ่นจะจำหน่ายถึงวันที่ 11 กันยายน 2563 นี้เท่านั้น