นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK ได้เปิดเผยว่าวานนี้ (2 ก.ย. 2563) ทางบริษัทได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าปัว – สถานีไฟฟ้าทุ่งช้าง จังหวัดน่าน กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โดยรายละเอียดเป็นโครงการพัฒนาระบบส่ง และจำหน่ายระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก มูลค่างาน 122,100,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงแล้ว)

ทั้งนี้ ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง