HomeOn RadarsILINK รับงานกฟภ. สร้างสายส่งสถานีไฟฟ้าจ.น่าน รับ 122 ลบ.

ILINK รับงานกฟภ. สร้างสายส่งสถานีไฟฟ้าจ.น่าน รับ 122 ลบ.

นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK ได้เปิดเผยว่าวานนี้ (2 ก.ย. 2563) ทางบริษัทได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าปัว – สถานีไฟฟ้าทุ่งช้าง จังหวัดน่าน กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โดยรายละเอียดเป็นโครงการพัฒนาระบบส่ง และจำหน่ายระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก มูลค่างาน 122,100,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงแล้ว)

ทั้งนี้ ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง