ในวันนี้ (2 ก.ย. 2553) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ได้ออกหนังสือชี้แจงจากข่าวที่ปรากฏในเฟซบุ๊ก ภายใต้หัวข้อ “CP บุกยึดหัวหาดสถาบันการเงินในใต้หวัน” นั้น ทางบริษัทได้ยืนยันว่าข่าวดังกล่าว มิได้เกี่ยวข้องกับ CPF แต่อย่างใด