HomeOn RadarsSTEC ลงนามกับ ‘กรมทางหลวง’สร้างทางเลี่ยงเมืองหนองคาย มูลค่า 1,545 ลบ.

STEC ลงนามกับ ‘กรมทางหลวง’สร้างทางเลี่ยงเมืองหนองคาย มูลค่า 1,545 ลบ.

วันนี้ (31 ส.ค. 2563) บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC ได้แจ้งถึงการลงนามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างกับกรมทางหลวง

ในชื่อโครงการ ก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 จ.หนองคาย (สัญญาลงวันที่ 28 ส.ค. 2563) มูลค่าโครงการที่ 1,544.63 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ซึ่งลักษณะงานเป็นการงานก่อสร้างทางแยกต่างระดับเลี่ยงเมืองหนองคาย พร้อมทั้งสะพานกลับรถ พร้อมทั้งระบบระบายน้ำ และไฟฟ้าแสงสว่าง ระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วันถัดจากลงนามในสัญญา