HomeOn RadarsBGRIM ลุยโรงไฟฟ้าตามแผน พร้อมความแข็งแกร่งของเทคโนโลยี-การเงิน

BGRIM ลุยโรงไฟฟ้าตามแผน พร้อมความแข็งแกร่งของเทคโนโลยี-การเงิน

คุณปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ได้เปิดเผยถึงความพร้อมในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 7 โครงการตามแผน รวมถึงความพร้อมด้านเทคโนโลยี และการเงินทุนที่แข็งแกร่ง

โดยระบุ แผนการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม เพื่อทดแทนที่สัญญาจะหมดอายุลง (SPP Replacement) จำนวน 5 โครงการ มีกำลังผลิตรวม 700 เมกะวัตต์ มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ปี 2565

และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่จะสร้างใหม่ 2 โครงการ (BGPR 1-2) มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และกับลูกค้าอุตสาหกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น มีกำลังผลิตรวม 280 เมกะวัตต์ และมี PPA กับ กฟผ. 90 เมะกะวัตต์ต่อโครงการ ซึ่งมีกำหนดการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2566

อีกทั้ง ยังได้เปิดเผยถึงความพร้อมในด้านเทคโนโลยี ด้วยความร่วมมือกับบริษัท Siemens และบริษัท Toshiba Plant Systems & Service Corporation (TPSC) โดยมีการเตรียมความพร้อมด้านเงินทุน สำหรับโครงการทั้ง 7 โครงการดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่งที่พร้อมสนับสนุน

ควบคู่ไปกับฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมาก ด้วยเงินสดในมือ 19,000 ล้านบาท รวมถึง อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน 1.1 เท่าตามงบการเงินรวมและ 0.5 เท่า ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ กลางปี 2563

ทั้งนี้ โครงการ SPP Replacement 5 โครงการดังกล่าว เป็นการสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • โครงการ อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1
  • โครงการ อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2
  • โครงการ อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ แหลมฉบัง 1
  • โครงการ บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) จำนวน 2 โครงการรวมเป็นกำลังผลิตที่จะหมดอายุลง 564 เมกะวัตต์