ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีแถลงผลสำเร็จพร้อมมอบเงินทุนสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ ภายใต้โครงการแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ (Delta Angel Fund for Startup) ปีที่ 5 และร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบทุน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และคณะ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม A อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สำหรับโครงการฯ นี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ประสานความร่วมมือกับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนเงินทุนแบบเงินให้เปล่า (Angel Fund) แก่ผู้ประกอบการที่มีไอเดียหรือต้นแบบสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ ให้สามารถดำเนินธุรกิจในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกรวม 30 ทีม ผ่านการนำเสนอแผนธุรกิจ ไอเดียนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ (Pitching) ใน 3 ด้าน ได้แก่ ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม (Industry Automation) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีการใช้พลังงานอย่างมีความรับผิดชอบ (Energy Management) และนวัตกรรมเพื่ออนาคต (Innovation) ครอบคลุม 6 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ หุ่นยนต์ การแพทย์ครบวงจร อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และดิจิทัล