💸 วันนี้ (28 ส.ค. 2563) บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU ได้เปิดเผยเอกสาร ระบุมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการจ่ายปันผลระหว่างกาล โดยในวันนี้ กรรมการมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสด แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท มูลค่าที่ตราไว้ (Par) 1.00 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท

ซึ่งได้กำหนดจ่ายในวันที่ 25 ก.ย. 2563 กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 11 ก.ย. 2563 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 10 ก.ย. 2563

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here