HomeOn RadarsKerry ยื่นไฟลิ่งเตรียมเข้า IPO

Kerry ยื่นไฟลิ่งเตรียมเข้า IPO

ครึ่งเช้าวันนี้ (26 ส.ค. 2563) VGI ราคาพุ่ง +14.29% ติดเพดาน ด้วยแวลู่ซื้อขายเฉียด 800 ลบ. หลังมีการเผยแพร่ข้อมูล Kerry ซึ่งเป็นบริษัทที่วีจีไอ ถือหุ้นอยู่ 331.2 ล้านหุ้น สัดส่วน 23% ยื่นไฟลิ่ง เตรียมเสนอขาย IPO ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากข้อมูลหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกแล้ว VGI จะเหลือสัดส่วนในการถืออยู่ 19% ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 2 ของเคอรี่

ทั้งนี้ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจให้บริการจัดส่งพัสดุในประเทศไทย แบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ธุรกิจ ส่งถึง ธุรกิจ (B2B) ธุรกิจ ส่งถึง บุคคล (B2C) บุคคล ส่งถึง บุคคล (C2C) ล่าสุดได้ยื่นไฟลิ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวนหุ้นที่ IPO ไม่เกิน 300,000,000 หุ้น คิดเป็น 17.2% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO ราคา PAR 0.50 บาท ที่ปรึกษาทางการเงินคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เพิ่มเติมที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSEQ01.aspx?TransID=305545